EIT RawMaterials

EIT RawMaterials je inovačné spoločenstvo v rámci Európskeho inovačného a technologického inštitútu, ktoré podporuje inovácie v celej Európe.  Prepája podnikateľov s akademickou obcou, výskumom a investíciami. 

 EIT RawMaterials podporuje prelomové inovácie v sektore nerastných surovín pre dosiahnutie udržateľnosti od prieskumu, cez ťažbu a spracovanie, až po recykláciu. 

EIT RawMaterials  

Inovácie s ambíciou zmeniť trh nerastných surovín

Aktuálne 

 Aktuálne výzvy v rámci Business Creation Services pre rozvoj vášho podnikania v oblasti nerastných surovín. 

Konzultácie 

V EIT RawMaterials Inkubátore môžte v rámci individuálnej konzultácie
získať prehľad o možnostiach financovania a ďalšie užitočné informácie.

Spolupráca 

Aktívne spolupracujeme s  EIT RawMaterials Hub – Regional Center Košice.

EIT RawMaterials Incubator vám prináša konzultačná spoločnosť CIVITTA Slovakia, a.s., ktorá patrí medzi lídrov v poskytovaní konzultačných služieb v oblasti výskumu, vývoja a technologického transferu a komercializácie.