Pomáhame inováciám rásť!

CIVITTA Slovakia je už tretím rokom realizátorom EIT RawMaterials Inkubátoru na Slovensku, ktorý poskytuje podporu inováciám v oblasti nerastných surovín - od prieskumu, cez ťažbu a spracovanie, až po recykláciu.


Inkubátor svojimi aktivitami dopĺňa dlhodobú činnosť EIT RawMaterials Hub - Regionálneho centra v Košiciach, ktorého cieľom je podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v regióne. Inkubátor sa zameriava na podporu podnikateľov ako aj šírenie povedomia o programoch EIT RawMaterials – od študentských projektov, cez inovatívne startupy, spin-off, rastúce firmy, až po komercializáciu výskumných aktivít na slovenských univerzitách.


Záujemci môžu vďaka Inkubátoru získať:

  • aktuálny prehľad v otvorených výzvach
  • individuálne konzultácie - pomoc pri orientácii sa v ponuke EIT RawMaterials s ohľadom na technologický stupeň vývoja biznis nápadu, produktu alebo služby
  • možnosť zúčastniť sa našich podujatí (workshopy, informačné podujatia a pod.)

O nás

CIVITTA využíva v rámci Inkubátoru svoje rozsiahle skúsenosti v oblasti budovania inovatívnych ekosystémov na Slovensku ako aj v strednej a východnej Európe – bola iniciátorom najväčšieho startupového podujatia na Slovensku (StartupAwards) a viacerých akcelerátorov (Primer, Uplift, Challenger), je spoluzakladateľom Slovenskej technologickej asociácie (SAPIE) a pravidelne prispieva k tvorbe politík na podporu inovácií na národnej a miestnej úrovni.INKUBáTOR 
  • Podpora inovácií v oblasti nerastných surovín - od prieskumu, cez ťažbu a spracovanie, až po recykláciu.

  • Informácie k aktuálne otvoreným výzvam EIT RawMaterials.

  • Informatívne podujatia pre firmy aj širokú verejnosť. 
Konzultácie & informácie k inkubátoru

Potrebujete poradiť?

EIT RawMaterials Inkubátor
Mgr. Silvester Krčméry, PhD.

e-mail: silvester.krcmery@civitta.com
tel.: +421 947 928 868