Potrebujete poradiť?

Využite možnosť získať konzultáciu v rámci EIT RawMaterials Inkubátora.

Inovačná súťaž

Ste inovatívnou začínajúcou firmou s podnikaním relevantným pre odvetvie nerastných surovín? Prihláste sa do 1. 10. do 17:00. Víťaz získa odmenu vo výške 6 000 EUR. 

Accelerator

Program Accelerator ponúka 90 tisíc EUR a podporu v podobe konzultácií pre rozvoj komercializácie inovatívnych zámerov na úrovni prototypu v troch fázach. (Výzvy pre rok 2022 sú uzatvorené. Výzva pre rok 2023 bude otvorená cca v marci.)

Booster

V programe Booster môžu zabehnuté firmy získať finančnú podporu 200 tisíc eur na urýchlenie vývoja konkrétneho produktu.  (Výzvy pre rok 2022 sú uzatvorené. Výzva pre rok 2023 bude otvorená cca v marci.)

Regionálna inovačná súťaž 2022

Ste inovatívnym začínajúcim podnikom s podnikaním relevantným pre odvetvie nerastných surovín? Prihláste sa do Regionálnej inovačnej súťaže 2022 a staňte sa súčasťou najväčšej svetovej inovačnej komunity v oblasti surovín!

Regionálna inovačná súťaž je inovačným programom pozostávajúcím z workshopov, individuálneho coachingu a lokálnej podpory od RIS Inkubátorov.

V regionálnej inovačnej súťaži EIT RawMaterials hľadá spoločnosti, ktoré vyvíjajú riešenia pre:

 • Trvalo udržateľný prieskum a dodávky primárnych a sekundárnych zdrojov (inovatívne riešenia založené na umelej inteligencii, strojovom učení, virtuálnej realite atď.) a na zabezpečenie a spracovanie strategických nerastných surovín udržateľným a bezpečným spôsobom.
 • Udržateľné materiály pre budúcu mobilitu (materiály na elektrifikáciu, ako sú batérie, palivové články, magnety; materiály pre ľahký dizajn vrátane ocelí, neželezných zliatin, kompozitov, multimateriálov).
 • Suroviny a cirkulárne spoločnosti (nové cirkulárne obchodné modely, ako je opätovné použitie, oprava, repasovanie, zdieľaná ekonomika).

Do súťaže sa môžu zapojiť
 • MSP (podľa definícií Európskej komisie), ktoré majú inovačné projekty relevantné pre vyššie definované témy cien. 
 • Začínajúce spoločnosti (startup) alebo tzv. spin-off  zaregistrované najneskôr v čase podania žiadosti.

Do súťaže sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára na stránke EIT RawMaterials, ktorý nájdete na tomto odkaze spolu s ďalšími informáciami o súťaži.

ris 2022
 • Prihláste sa do 1. októbra 2022 do 17:00.

 • Súťaž otvorená pre inovátorov z krajín RIS - vrátane Slovenska.

 • Víťaz získa odmenu vo výške 6000, 2500 alebo 1500 EUR pre tri najlepšie projekty. 

RawMaterials ACCELERATOR

Program Akcelerátor ponúka 90 000 EUR a konzultačnú podporu pre rozvoj komercializácie inovačných projektov na úrovni prototypov. Program sa zameriava na projekty, ktoré prinášajú inovácie do oblasti prieskumu, ťažby a spracovania nerastov, obehových projektov alebo projektov, ktoré môžu nahradiť nedostupné a toxické materiály.

Jedinečnosť Akceleračného programu spočíva v prepojení so  sieťou partnerov EIT RawMaterials, ktorí sú  otvorení implementovať inovácie. Okrem toho spája miestne a národné ekosystémy s celoeurópskou sieťou pilotných a testovacích infraštruktúrnych zariadení, ako aj s potenciálnymi zákazníkmi.

Akcelerátor prebieha v troch na seba naväzujúcich fázach (podmienkou účasti vo fázach 2. a 3. je absolvovanie predošlých fáz). Finančná podpora v celkovej výške 90 000 EUR je rozdelená do jednotlivých fáz (10 000, 35 000 a 45 000). 

Fáza 1 / Explore: 
 • 3 mesiace odborného koučingu so zameraním na vybudovanie tzv. proof of concept (overenie konceptu) pre váš obchodný model 
Fáza 2 / Build
 • 6 mesiacov podpory pri overovaní potrieb zákazníkov a  vášho biznis modelu a identifikácii kritérií pre vstup na trh
Fáza 3 / Grow
 • 9-12 mesiacov prípravy vášho biznisu na vstup na trh, podpora pri získavaní ďalších financií a rozširovaní tímu

Prihlásiť sa do programu je možné prostredníctvom online formulára na stránke EIT RawMaterials
ACCELERATOR
 • Rozvoj prototypov v troch fázach: 1. Explore 2. Build 3. Grow

 • Výzva pre 3. fázu je otvorená do 16. 9. 2022

 • Celková finančná podpora (všetky 3 fázy) do výšky 90 000 EUR.

Booster Call

Booster ponúka 200 000 EUR etablovaným spoločnostiam na urýchlenie vývoja konkrétneho produktu. Podporuje inovatívne riešenia získavania nerastov založené na umelej inteligencii, strojovom učení alebo virtuálnej realite, výrobu udržateľných materiálov pre mobilitu budúcnosti, ako sú batérie, palivové články, permanentné magnety alebo ľahké materiály.
Podpora sa týka tiež obchodných modelov založených na princípoch obehového hospodárstva.

Booster Call podporuje:
 • urýchlenie technologického vývoja (zvýšenie TRL) ako aj uvedenia produktu/služby na trh
 • urýchlenie penetrácie trhu - finančná podpora pre konkrétny segment alebo cieľový trh
 • proces adaptácie produktov alebo nových funkcií produktov 

Prihlásiť sa do programu je možné prostredníctvom online formulára na stránke EIT RawMaterials. (Najbližšie výzva bude otvorená v marci.) 
Booster Call
 • Prihlásiť sa dá každý rok v rámci 3 výziev.

 • Podpora pre etablované firmy. 

 • 200 000 EUR na urýchlenie vývoja produktu.

 • Prístup k sieti partnerov EIT RawMaterials.