Info stretnutia, workshopy, prezentácia programov


Info stretnutia & prezentácia programov

Pre záujemcov o podrobnejšie informácie ohľadom získavania finančnej podpory pre rozvoj biznis nápadov v ekosystéme nerastných surovín vieme na požiadanie pripraviť online podujatie alebo osobné stretnutie.

V rámci informačného podujatia sa dozviete:
  • Aké výzvy sú v priebehu roka otvorené v rámci EIT RawMaterials Business Creation Services.
  • Ktorá z výziev je vhodná pre váš biznis nápad s ohľadom na stupeň technologického rozvoja.
  • V prípade záujmu môžete využiť tiež bezplatnú individuálnu konzultáciu k príprave prihlášky. 

Interaktívny workshop v rámci EIT RawMaterials Inkubátora

V prípade záujmu pre Vás vieme zorganizovať interaktívny workshop určený študentom, doktorandom ako aj odbornej verejnosti zameraný na podporu inovácií a podnikavosti v odboroch súvisiacich s nerastnými surovinami.

ČO SA NA WORKSHOPE DOZVIETE

  • Ako prakticky využívať kreatívne techniky a experimentovať s nápadmi.
  • Efektívna tímová spolupráca a proaktívny prístup.
  • Proces tvorenia a rozvoju nápadov v interdisciplinárnom tíme.
  • Súčasťou workshopu je predstavenie programov / výziev v rámci EIT RawMaterials, v ktorých je možné získať finančnú podporu pre rozvoj biznis nápadu. 
 
organizačné INFORMáCIE
Workshop v trvaní 3 hodín (2 x 1,5 hodinový blok) realizujeme v priestoroch hosťujúcej organizácie (napr. univerzity). Max. kapacita je 12 účastníkov. Workshop sa realizuje v prezenčnej forme.  V prípade potreby alebo záujmu je možná aj realizácia online verzie podujatia. 

EIT RawMaterials Inkubátor - workshop

Potrebujete poradiť?

Mgr. Silvester Krčméry, PhD.
e-mail: silvester.krcmery@civitta.com
tel.: +421 947 928 868